Arkitekttjenester

Vi kan tilby den komplette løsningen for en gjennomtenkt og god bolig. Gjennom vår sentrale godkjenning og kompetanse, kan vi også utføre beregninger av bærende konstruksjoner og utforme komplette arbeidstegninger. Vi er også BIM-kompatible, og kan utveksle CAD-tegninger (ifc-filer mm.) med rørlegger, elektriker, vvs-tekniker, takstol- og bjelkelagsleverandør, og til de som måtte trenge det.

Vegard Støylen
Arkitekt / Ingeniør

tegninger etter skisser fra kunde

Estimert tidsbruk: 2-3 dager

Arkitekttegnet bolig

Estimert tidsbruk: 5-7 dager

Tilbygg og påbygg

Estimert tidsbruk: 1-2 dager

Garasje

Estimert tidsbruk: 0,5 dager

Tilbygg og påbygg

Estimert tidsbruk: 1-2 dager

Få det gjort til en god og fast pris

Byggesøknad

S-Tek AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker.

Vegard Støylen
Arkitekt / Ingeniør

Se mer om hvilken tiltak som krever søknad eller ikke her…Om det er tvil kan du kontakte kommunen, en arkitekt eller oss.

Byggesøknad ny bolig

Estimert tidsbruk: 2-4 dager

Bruksendring / Tilbygg

Estimert tidsbruk: 1- 2 dager

Konstruksjonsteknikk

Vegard Støylen
Arkitekt / Ingeniør

RIB-tegninger

Fra 24.000- inkl.mva.

Estimert tidsbruk: 2-7 dager

Prosjektering av betong-, stål- og trekonstruksjoner iht. Norsk standard og TEK17 for oppdrag i tiltaksklasse 1. Dette vil si garasjer, eneboliger, flermannsboliger og andre «småhus».

Reguleringsplan

Vegard Støylen
Arkitekt / Ingeniør

Områderegulering

Estimert tidsbruk: Avhengig av området.