Tjen på boligen din!

Ønsker du å tjene penger på boligen, eller spare penger med gunstigere lånevilkår?

Det er flere tiltak som fører til nettopp dette, og vi nevner 3 selverfarne:

1. Oppgradere boligen og få ny verdivurdering. I eldre boliger er det ofte et stort potensial for forbedring av bygningskroppen. Det første du burde vurdere er å kontakte en energirådgiver som kan gi råd inn mot en søknad om støtte fra Enova. Bare det å etterisolere og skifte til bedre isolerte vinduer og dører, kan gi en støtte på 100.000. Dette kan virke lite i forhold til kostnaden, men sett med verdiøkningen til boligen, er dette ofte et positivt regnestykke. Beliggenhet er selvsagt avgjørende, og i grisgrendte strøk kan det være vanskelig å se verdien av dette tiltaket. En takstmann kan som regel ta en vurdering av boligverdien før og etter et eventuelt tiltak.

2. Søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Eldre boliger har ofte grovkjeller eller -loft som ikke kan brukes til oppholdsrom, bad eller vaskerom. Disse rommene vil ved bruksendring til hoveddel, øke boligens verdsatte areal. Rommene har en verdi fra før, men denne øker betraktelig ved oppussing og bruksendring. En verdivurdering etter et slik tiltak, vil kunne føre til betre lånevilkår på huslånet, forutsett at verdiøkning av boligen er høyere enn kostnadene i tiltaket.

3. Bygge utleiedel. Dette kan gjøres innenfor husets vegger, eller som tilbygg, anneks eller rom i garasjen. Fordelen er at du ofte kan bruke eksisterende teknisk anlegg som strøm-, vanntilførsel, og avløp. Her må du være obs på vedtekter i gjeldende reguleringsplan, og som regel fører en registrert utleiedel til et større bebygd areal i form av en biloppstillingsplass til leietaker (18m2). Det er også krav om lyd- og brannskille mellom utleiedel og hoveddel. Dette må prosjekteres av arkitekt/ingeniør og utføres av ansvarlig utførende, som oftest en tømrer/byggmester. Dette er kanskje det tiltaket som kreves mest, men som i gjengjeld gir størst gevinst.

Om du ønsker å utforske mulighetene for din bolig, er det bare å kontakte oss pr. Epost eller på telefon 47347133