Vi omstrukturere og endre kontaktinformasjon.

Dere som fortsatt har pågående byggesaker, kan fra nå av nå oss på e-post vegardstoylen@gmail.com.

Øvrige henvendelser kan sendes til post@plome.no.

TJENESTER INNEN BYGG OG ANLEGG DERIBLANT ANSVARLIG SØKER, OG ANSVARLIG PROSJEKTERENDE RIB OG ARK

Sentral Godkjenning

Søker | Konstruksjonssikkerhet | Arkitektur

Prosjektering, 3D visualisering og planlegging

Start din visjon med oss

Velkommen til S-Tek AS, her finner du litt om oss, og forhåpentlig nok til å overbevise deg om at dette er stedet å begynne for deg.

Byggesøknad

Vi tar hele søknadsprosessen, og det til en svært konkurransedyktig pris. Et godt kvalitetssikringssystemet sikrer en ryddig dokumentflyt der alle ansvarsområdene i søknaden blir ivaretatt.

Arkitektur

Vi leverer prosjektering av arkitektur. I praksis vil dette si byggemeldingstegninger med tilhørende situasjonsplan. Tegningene kan i noen tilfeller se enkle ut, men bak disse ligger det en vurderingsprosesser opp imot teknisk forskrift og god byggskikk. Vi leverer også arbeidstegninger til utførende.

Konstruksjonssikkerhet

Vi prosjekterer bærende konstruksjon. Statisk beregninger er ett ofte bruk begrep, og vi tar hele RIB-prosjektet med tre- stål- og betongkonstruksjoner.